اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 103
تعداد پذیرش 38
تعداد عدم پذیرش 36

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 23
تعداد مشاهده مقاله 2435
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 309
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 100 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 180 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 194 روز
درصد پذیرش 37 %