اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 99
تعداد پذیرش 38
تعداد عدم پذیرش 34

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 20
تعداد مشاهده مقاله 1571
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 0
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 104 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 180 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 201 روز
درصد پذیرش 38 %