اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 118
تعداد پذیرش 41
تعداد عدم پذیرش 42

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 31
تعداد مشاهده مقاله 3406
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1945
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 108 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 195 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 179 روز
درصد پذیرش 35 %