تعداد مقالات: 988
951. آشنایی با نرم‌افزار "Mathematica"

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 81-84

فرانک میلانی


952. معرفی کتاب

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 60-63


953. معرفی کتاب

دوره 8، شماره 1، خرداد 1371، صفحه 63-66


954. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تابستان 1382، صفحه 104-104


955. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 18، شماره 22، پاییز 1381، صفحه 108-108


956. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 20، شماره 28، پاییز 1383، صفحه 139-144


957. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 129-136


958. تحلیل دیوارهای برشی بتنی تخت سوراخ‌دار

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 85-87

مصطفی توکلی؛ سعید رشیدی


960. بتن سولفوره

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 88-89

علیرضا خالو


961. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 135-135


962. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 20، شماره 28، پاییز 1383، صفحه 144-144


963. معرفی کتاب

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 90-93


965. بررسی تجربی پاشش قطره در برخورد بر روی سطح نرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.10812.1443

امیر کریم دوست یاسوری؛ حسین حاتمی؛ محسن ایزدی؛ مظفر شکری راد


966. تخمین همزمان ضریب انتقال حرارت جابه جایی و شار حرارتی ورودی به قطعه کار در عملیات فرزکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.10802.1433

سمبه داودآبادی فراهانی


968. بررسی عددی نحوه عملکرد دودکش خورشیدی همراه با دیوار جاذب میانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.10836.1454

ایمان پیشکار دهکردی؛ بهزاد قاسمی


969. بررسی عددی کاهش نویز آیرودینامیکی جریان بر روی یک سیلندر مربعی با بکارگیری اسپلیتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.50222.1456

ثاراله عباسی؛ محمد سوری


970. بررسی عددی اثر الگوی زبری در محاسبه زاویه تماس قطره روی سطح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.10833.1450

محمد حسین غضنفری؛ محمد آزادی تبار؛ فرژاد برزگر


971. شبیه‌سازی عددی انتقال حرارت کوپل درون کانال خنک‌کاری مستطیلی در فشار فوق‌بحرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.50479.1462

عباس ابراهیمی؛ مریم شکری


972. بررسی تحلیلی اثر شدت عدم تعادل حرارتی محلی در فوم‌های متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.10832.1451

آرمین عبداللهی پور؛ جواد امینیان


973. مدل‌سازی اجزاء‌محدود حرکت تایر بر روی بستر آسفالت هوشمند و بررسی اثر بازیابی آسیب (ترمیم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.10835.1452

روزبه اقبال پور؛ مصطفی باغانی؛ حمید شهسواری؛ محمد شجاعی فرد؛ سعید سهرابپور


974. بررسی ارتعاشات آزاد صفحات قطاعی حلقوی ساخته شده از مواد تابعی مدرج با استفاده از روش کانترویچ توسعه یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.51173.1471

فمیدا فلاح رجب زاده؛ امید گرشاسبی؛ امیرحسین شهدادی


975. بهینه سازی ترمودینامیکی و اقتصادی سیستم خنک کننده در یک ساختمان مسکونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.51548.1474

سمیه داودآبادی فراهانی؛ افسانه صادقی