نویسنده = سیدحمیدرضا مداح حسینی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی اثر برخی از عناصر آلیاژی برمقاومت خوردگی آلیاژ های مغناطیسی Nd-Fe-B تف جوشی شده

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 11-17

علی دادو؛ سیدحمیدرضا مداح حسینی