نویسنده = محمدرضا میرسپاسی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پایداری ولتاژ و توان در حالت‌های مختلف کنترلی یک سیستم تک تزریقه HVDC

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تابستان 1384، صفحه 41-49

محمدرضا میرسپاسی؛ عباس شولائی