نویسنده = حسن غفوری فرد
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی موتور SR: بهبود مدل میلر

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تابستان 1384، صفحه 51-63

محسن فرشاد؛ کارو لوکس؛ حسن غفوری فرد


2. فناوری اطلاعات و چشم انداز های آن

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار 1381، صفحه 3-7

حسن غفوری فرد؛ مسعود کامران