نویسنده = حبیب‌االه ملاطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر پروفیل چرخ در پایداری، رفتار بوژی و سایش چرخ برای بوژی MD36

دوره 21، شماره 31، پاییز 1384، صفحه 3-11

محمد حسن کد‌پور؛ حبیب‌االه ملاطفی