نویسنده = نوروز محمدنوری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جریان در همزن جریان آرام

دوره 18، شماره 22، پاییز 1381، صفحه 87-93

نوروز محمدنوری؛ فرشاد مظفری