نویسنده = بیژن فرهانیه
تعداد مقالات: 3
مطالعه‌ی چگونگی تعیین عمق بستر مواد در کوره‌ی دوار با استفاده از روش تحلیل معکوس

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 37-48

محمد مهدی حیدری؛ بیژن فرهانیه


تعیین دمای سطح متحرک با استفاده از آنالیز حساسیت

دوره 18، شماره 21، فروردین 1381، صفحه 18-24

بیژن فرهانیه؛ امیر حسن کاکائی


بررسی مشخصات آیرودینامیکی موشک‌های بالک خمیده‌ی مافوق صوت با استفاده از شبیه سازی عددی و آزمایش تونل باد

دوره 18، شماره 21، فروردین 1381، صفحه 31-36

محمدرضا سلطانی؛ بیژن فرهانیه؛ حمید فاضلی؛ علیرضا داوری