نویسنده = محمدسعید سیف
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی حرکات طولی شناور کاتاماران پروازی در امواج نامنظم

دوره 32.3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 41-55

محمدسعید سیف؛ امین نجفی


2. شبیه‌سازی حرکات شناور به روش حجم محدود

دوره 24، شماره 42، تابستان 1387، صفحه 81-88

روزبه پناهی؛ ابراهیم جهانبخش؛ محمد سعید سیف