نویسنده = محسن فرشاد
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی موتور SR: بهبود مدل میلر

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تابستان 1384، صفحه 51-63

محسن فرشاد؛ کارو لوکس؛ حسن غفوری فرد