نویسنده = مهدی معرفت
تعداد مقالات: 3
1. شبیه‌سازی عددی جریان مغشوش درون لوله‌ی متخلخل جزیی

دوره 3-27، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 45-51

مهدی معرفت؛ میلاد نیکخواه


2. ارزیابی عملکرد سیستم‌های گرمایش کفی، باتوجه به سبک زندگی رایج در کشورهای شرقی

دوره 3-27، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 67-74

مهدی معرفت؛ سیدعلیرضا ذوالفقاری؛ امیر امیدوار


3. مقایسه‌ی سازوکارهای کامل و کاهش‌یافته‌ی سینتیک احتراق متان در مدل‌سازی عددی مشعل متخلخل

دوره 23، شماره 40.2، زمستان 1386، صفحه 115-126

مصطفی خسروی الحسینی؛ مهدی معرفت؛ کیومرث مظاهری