نویسنده = مهدی صالحی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی زبری سطح و بیشینه ضخامت براده‌ی تغییر شکل نیافته در سنگ‌زنی تخت

دوره 31.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-58

حامد معصومی؛ سیدمحسن صفوی؛ مهدی صالحی