نویسنده = خلیل خلیلی
تعداد مقالات: 1
1. بازیابی مدل سه‌بعدی محصولات پیوسته با استفاده از تکنیک پردازش تصویر

دوره 3-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 113-124

خلیل خلیلی؛ سید محمد امام