نویسنده = امین داوری ملک آبادی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین تحلیلی تأخیر زمانی و عامل کاهیدگی برای دیوارها در شرایط اقلیمی تهران

دوره 3-30، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 39-46

مهدی معرفت؛ امین حدیدی؛ امین داوری ملک آبادی


2. تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت در کانال با تیغه‌های متخلخل

دوره 3-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-31

امین داوری ملک آبادی؛ مهدی معرفت