نویسنده = هادی نوبهاری
تعداد مقالات: 3
2. بررسی دقت ناوبری تلفیقی اینرسی ـ مخابراتی در فاز فرود خودکار پرنده‌های بدون سرنشین

دوره 32.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 63-71

هادی نوبهاری؛ حامد محمدکریمی


3. جبران‌سازی خطاهای سرعت و موقعیت یک سیستم ناوبری تلفیقی اینرسی سماوی به‌کمک هموارسازی و فیلتر کالمن درجه دوم

دوره 32.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-62

هادی نوبهاری؛ حبیب قنبرپور اصل؛ سیدفرهاد ابطحی