نویسنده = علیرضا جهانگیریان
تعداد مقالات: 5
1. کنترل جریان آشفته اطراف سیلندر با استفاده از ترکیب صفحه و سیلندر کنترلی

دوره 36.3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-10

10.24200/j40.2019.52091.1485

سید احمدرضا عرفانیان؛ علیرضا جهانگیریان


2. بررسی اثر عوامل مختلف بر روی عملکرد کنترلی یک محرک پلاسمایی در جریان حول بال

دوره 36.3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 19-28

10.24200/j40.2019.52342.1493

سیاوش کبیریان؛ علیرضا جهانگیریان


3. تأثیر لزجت بر طراحی بهینه ی ایرفویل گذر صوتی توسط الگوریتم ژنتیک بهبودیافته

دوره 35.3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-42

10.24200/j40.2019.20839

میثم نعمتی؛ علیرضا جهانگیریان


4. پیش‌بینی تأثیرات دیواره‌ی تونل باد بر جریان حول ایرفویل نوسانی به‌کمک حل عددی

دوره 3-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-56

علیرضا ثنایی کیا؛ علیرضا جهانگیریان