نویسنده = علیرضا جهانگیریان
تعداد مقالات: 5
1. کنترل جریان آشفته اطراف سیلندر با استفاده از ترکیب صفحه و سیلندر کنترلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.52091.1485

علیرضا جهانگیریان؛ سید احمدرضا عرفانیان


2. بررسی اثر عوامل مختلف بر روی عملکرد کنترلی یک محرک پلاسمایی در جریان حول بال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j40.2019.52342.1493

سیاوش کبیریان؛ علیرضا جهانگیریان


3. تأثیر لزجت بر طراحی بهینه ی ایرفویل گذر صوتی توسط الگوریتم ژنتیک بهبودیافته

دوره 35.3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-42

10.24200/j40.2019.20839

میثم نعمتی؛ علیرضا جهانگیریان


4. پیش‌بینی تأثیرات دیواره‌ی تونل باد بر جریان حول ایرفویل نوسانی به‌کمک حل عددی

دوره 3-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-56

علیرضا ثنایی کیا؛ علیرضا جهانگیریان