نویسنده = امیرحسین زمزمیان
تعداد مقالات: 3
مطالعه تجربی جابجایی اجباری نانو سیالات در لوله حلزونی

دوره 31.3، شماره 2، آذر 1394، صفحه 59-66

میلاد تاجیک جمال آباد؛ امیرحسین زمزمیان؛ محمد پازوکی


تجزیه و تحلیل پارامترهای مؤثر بر عملکرد چرخ رطوبت‌زدای دوار

دوره 23، شماره 40.2، اسفند 1386، صفحه 155-162

حسن پهلوان زاده؛ امیرحسین زمزمیان؛ محمدرضا امیدخواه نسرین