نویسنده = حسین حاتمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی پاشش قطره در برخورد بر روی سطح نرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.10812.1443

امیر کریم دوست یاسوری؛ حسین حاتمی؛ محسن ایزدی؛ مظفر شکری راد