کلیدواژه‌ها = دنبال‌سازی مرز
تعداد مقالات: 1
1. توسعه‌ی روش سهمی‌گون تکه‌یی(P‌P‌M) چندماده‌یی بااستفاده از روش بازسازی مرز V‌O‌F

دوره 3-26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 39-49

حامد کرامتی؛ کیومرث مظاهری