کلیدواژه‌ها = خودروی مفصلی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی روشی جدید برای بهبود مانورپذیری خودروی سنگین مفصلی

دوره 31.3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 41-53

رضا کاظمی؛ شهرام آزادی؛ ناصر اسماعیلی؛ سیدحامد طباطبائی اوره