کلیدواژه‌ها = ترموسیفون
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عددی نحوه‌ی عملکرد دودکش خورشیدی همراه با دیوار جاذب میانی

دوره 35.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-66

10.24200/j40.2018.10836.1454

ایمان پیشکار دهکردی؛ بهزاد قاسمی


2. بررسی عملکرد ترموسیفون با استفاده از روش سرعت سنجی تصویر ذرات

دوره 32.3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-20

پدرام حنفی زاده؛ محمدرضا مؤمنی فر؛ مجید بستان خواه؛ محمدحسن سعیدی