کلیدواژه‌ها = -
تعداد مقالات: 606
426. خلاصه مقالات به انگلیسی

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 94-91


427. گزارش ملی آموزش عالی ایران 75-1374 منتشر شد

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 44-52


428. اخبار

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 67-70


429. فهرستگان مقالات "شریف" دوره پنجساله

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 83-87

میترا دیلمقانی


430. گذشته و آینده تحصیلات تکمیلی در ایران (1)

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 3-23

علی اکبر صالحی؛ جعفر کیوانی


431. سرمقاله: تحصیلات تکمیلی: افق های آتی ...

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 2-2


432. نگاهی به فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و فعالیت گروه علوم مهندسی

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 52-63


433. شناسنامه علمی مجله

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 0-0


434. مقایسه آموزش مهندسی در ایالات متحده امریکا و مجارستان

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 42-43

فرنک سیدروفسکی


435. امکانات اطلاع رسانی در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 64-66


436. آموزش‌های مهندسی؛ فرصت تحقیقاتی استادان، بازآموزی مهندسان و کارآموزی دانشجویان

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 9-12

مسعود شفیعی


437. تاکتن: انتقال دانش فنی برای نیل به آرمان سازندگی

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 67-69


438. معرفی کتاب

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 70-72


439. بررسی مشکلات ارتباط صنعت با دانشگاه

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 29-33


441. بررسی مسائل تحقیقاتی از دیدگاه استادان دانشگاه

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 18-25

عباس افرازه؛ سیدنوراله حسن‌زاده


442. مروری بر "ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت" و ارایه یک پیشنهاد برای بهبود این ارتباط

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 3-8

سیدمحمد معطرحسینی


443. اقدامات پیشنهادی در جهت همکاری دانشگاه و صنعت و نقش آن در توسعه

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 33-36


444. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 1-1


445. سرمقاله

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 2-2


446. خبرها

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 42-45


447. برگزاری سمینار‌های سالانه دستاورد‌های پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 65-67


448. خلاصه مقالات

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 76-73


449. اهمیت اطلاعات و خطوط اساسی سیاست‌های اطلاع رسانی

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 36-41

جعفر مهراد


450. ارائه پیشنهاد‌هایی برای رفع مشکلات ارتباط میان صنایع و دانشگاه‌ها

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 26-28

داریوش مولا