کلیدواژه‌ها = -
تعداد مقالات: 606
552. سرمقاله

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 4-4


553. خبرها

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 22-25


554. جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی انتقال تکنولوژی

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 5-10

محمد طبیبیان


556. نگرش‌های جهانی نسبت به انتقال تکنولوژی

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 42-46

جان الیوت


557. نقش مدیریت در انتقال تکنولوژی

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 11-18

علینقی مشایخی


558. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 3-3


559. صنعتی شدن ایران و چشم‌اندازهای توسعه صنعتی

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 26-29

بایزید مردوخی


562. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 3-3


564. خبرها

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 27-31


565. جوانه‌زنی تاخیری فولاد‌های میکرو آلیاژی

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 58-59

پرویز دوامی


566. تجربه ایران در انتقال تکنولوژی

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 12-15

غلامرضا شافعی


569. انتقال تکنولوژی و جنبه‌های اجتماعی آن

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 16-19

محمد توکل


570. معرفی کتاب

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 60-63


571. شکاف‌های بین‌المللی و پاسخ یونسکو به آن

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 20-26

ولادیسلاو کوتچکو


574. تکنولوژی سبز و توسعه پایدار

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 46-50

رضا مکنون


575. سرمقاله

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 4-4