کلیدواژه‌ها = شبکه‌ی عصبی
تعداد مقالات: 3
1. تعیین میزان رضایت مندی در حالات چهره به کمک شبکه ی عصبی

دوره 37.3، شماره 2، آذر 1400، صفحه 13-20

10.24200/j40.2021.56649.1562

احسان تمنایی؛ علی مقداری؛ مینو عالمی


2. بررسی میدان سرعت حول یک ترکیب بال ـ کانارد با استفاده از روش‌های تجربی و شبکه‌ی عصبی

دوره 24، شماره 46.2، اسفند 1387، صفحه 135-142

احمد شرفی؛ محمدرضا سلطانی؛ مجتبی دهقان منشادی