کلیدواژه‌ها = روش اجزاء محدود
تعداد مقالات: 4
2. حل عددی معادلهی گذرای خطی و غیرخطی فشار در مخازن نفتی تکفاز با روش اجزاء گرین

دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، پاییز 1388، صفحه 41-45

ابراهیم بی نیاز دلیجانی؛ سید محمود رضا پیشوایی


3. تحلیل تنش تماسی و ضرایب تمرکز تنش در ابزار اتصال رشته‌های حفاری چاه‌های نفت

دوره 25، شماره 48.2، بهار 1388، صفحه 121-129

امیررضا شاهانی؛ سیدمحمدحسین شریفی