موضوعات = دینامیک پرواز و کنترل
تعداد مقالات: 2
1. طراحی قانون هدایت مقاوم سه‌بعدی ربات پرنده به روش فازی - مد لغزشی

دوره 33.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 13-25

10.24200/j40.2018.10518.1297

ابراهیم صادقی؛ جلال کریمی؛ سیدحسین ساداتی