موضوعات = دینامیک سیالات
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تجربی پاشش قطره در برخورد با سطح نرم

دوره 35.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 49-55

امیر کریم دوست یاسوری؛ مظفر شکری راد؛ حسین حاتمی؛ محسن ایزدی


2. شبیه سازی مستقیم عددی جریان آشفته‌ی حاوی ذرات با شرط مرزی چسبش- لغزش مخلوط روی ذرات

دوره 33.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-12

10.24200/j40.2018.10530.1299

زهره علی نژاد؛ امین موسائی؛ غلامرضا زنده بودی


3. شبیه‌سازی اثر مشخصه‌های نسبت چگالی و نسبت لزجت در دینامیک سقوط قطره‌ی کروی تراکم‌ناپذیر

دوره 33.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 141-147

10.24200/j40.2018.10626.1345

مهدی محمودی؛ رویا شادمانی؛ محمود ابراهیمی