تعداد مقالات: 995
76. فهرست مقالات

دوره 15، 16- ویژه نامه، بهار 1378، صفحه 1-1


77. فهرست مقالات

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار 1377، صفحه 1-1


78. فهرست مقالات

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 1-1


79. فهرست مقالات

دوره 25، شماره 51.2، زمستان 1388، صفحه 2-2


80. فهرست فارسی مقالات

دوره 25، شماره 52، زمستان 1388، صفحه 2-2


81. فهرست فارسی مقالات

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، بهار 1386، صفحه 2-2


82. فهرست فارسی مقالات

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تابستان 1386، صفحه 2-2


83. فهرست مقالات به فارسی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 2-3


84. سرمقاله

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 2-2


85. سرمقاله

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 2-2


86. سرمقاله

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 2-2


87. سرمقاله

دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، شهریور 1373، صفحه 2-2


88. سرمقاله

دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران(2)، فروردین 1373، صفحه 2-2


89. سرمقاله

دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، آذر 1372، صفحه 2-2


90. سرمقاله : چشم انداز دهه دوم ...

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 2-2


91. استفاده از روش معکوس برای طراحی حرارتی یک اتاق مسکونی، به‌منظور ایجاد شرایط آسایش حرارتی

دوره 3-26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 3-10

غلامرضا ایمانی؛ مهدی معرفت؛ فرشاد کوثری؛ سیدعلیرضا ذوالفقاری


93. مدل‌سازی سینتیک رشد مخمر ۹۰۲۶−BBRC در معرض فنل

دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، پاییز 1388، صفحه 3-8

فرناز امیری؛ سهیلا یغمایی؛ سحر سمیع


94. سنتز، کاتالیزور، ساخت و مدل‌سازی واکنشگرهای بسترسیال به‌منظور اکسایش متانول به فرمالدئید

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، زمستان 1387، صفحه 3-8

جمشید خورشیدی مال احمدی؛ منصور کلباسی؛ مرتضی سهرابی؛ فاطمه ذهیری بشمن؛ سید سیامک اشرف تالش


95. پردازش سریع داده‌ها و طراحی معکوس آیرودینامیکی با استفاده از روش رتبه‌کاسته‌ی تجزیه‌ی متعامد بهینه

دوره 3-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-10

محمدکاظم مویدی؛ محمد طیبی رهنی؛ فریدون ثابت قدم


96. مطالعه‌ی عوامل مؤثر بر ارتعاشات یاتاقان هوایی در ماشین‌کاری نانومتریک

دوره 3-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 3-9

محمد آخوندزاده؛ مهرداد وحدتی


98. طراحی سیستم‌ کنترل موشک به روش وارون دینامیک و شبکه‌ی عصبی

دوره 3-30، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-10

حسین ترابی دلشاد؛ سیدحسین ساداتی؛ بهرام سلطان محمد


99. طراحی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی روش‌های کنترل ادمیتانس و امپدانس روی یک واسط لامسه‌یی

دوره 3-30، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-13

بهمن بهزادپور؛ مجید محمدی مقدم؛ محمدرضا ارباب تفتی


100. بررسی تحلیلی تأثیر معادلات حالت و خواص ترموفیزیکال بخار آب بر جریان دوفازی مافوق صوت

دوره 3-30، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-13

محمدرضا مه پیکر؛ نیما یاسائی