نویسنده = جمال محمدولی سامانی
تعداد مقالات: 1
1. حل معکوس معادله جابه‌جایی - پراکندگی در رودخانه‌ها جهت شناسایی منبع آلاینده

دوره 35.3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-113

10.24200/j40.2018.50053.1455

محمد لوشابی؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی