نویسنده = جمال زمانی
تعداد مقالات: 5
2. تحلیل استاتیک ـ خمیری پوسته‌ی مرکب استوانه‌یی ـ مخروطی بر اثر فشار داخلی

دوره 3-30، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-56

جمال زمانی؛ محمود مبین؛ مهدی آقایی؛ محمدحسین بنویدی


3. تأثیر افزودنی‌های مختلف بر خواص مکانیکی، حرارتی و سایش کامپوزیت‌های کربن/فنولیک

دوره 3-30، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 137-141

جمال زمانی؛ وحید موسی بیگی؛ امیدعلی صالحی