نویسنده = سمبه داودآبادی فراهانی
تعداد مقالات: 4
1. بهینه سازی ترمودینامیکی و اقتصادی سیستم خنک کننده در یک ساختمان مسکونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.51548.1474

سمیه داودآبادی فراهانی؛ افسانه صادقی


2. تخمین همزمان ضریب انتقال حرارت جابه جایی و شار حرارتی ورودی به قطعه کار در عملیات فرزکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j40.2018.10802.1433

سمبه داودآبادی فراهانی


3. ارزیابی تجربی روش های انتقال حرارت معکوس

دوره 32.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-27

سمیه داودآبادی فراهانی؛ علیرضا نجفی؛ فرشاد کوثری


4. طراحی آزمایش معکوس برای تخمین ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی جت برخوردی شیاری

دوره 3-30، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-38

سمیه داود آبادی فراهانی؛ فرشاد کوثری