نویسنده = مسعود طهانی
تعداد مقالات: 2
1. میدان تنش در نزدیکی لبه ی آزاد لایه‌های چند سازه‌ی متقارن

دوره 20، شماره 26، بهار 1383، صفحه 10-18

مسعود طهانی؛ اصغر نثیر


2. تحلیل تنش‌های برون صفحه‌یی در تیر مرکب دوار

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، زمستان 1380، صفحه 24-31

اصغر نثیر؛ مسعود طهانی؛ محمدعلی حامد