کلیدواژه‌ها = مدل نفت سیاه
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی یک‌بعدی اثر گرانش در مخازن نفتی با استفاده از مدل نفت سیاه و روش عددی موج غالب

دوره 3-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 11-20

مجتبی مشیری؛ مهرداد تقی زاده منظری


2. ارائه‌ی روشی جدید برای حل عددی مدل توسعه‌یافته‌ی نفت سیاه با در نظر گرفتن اثر فشار موئینگی

دوره 3-27، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 47-55

حسن بیگلریان؛ مهرداد تقی زاده منظری؛ حمید نادران طحان