کلیدواژه‌ها = -
تعداد مقالات: 606
51. حذف کدورت و تولید آب انار با شفافیت مناسب

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، زمستان 1387، صفحه 49-52

حسین عزیزی طائمه؛ جلیل رضوی؛ اخترالملوک کاظمی ویسری


52. تعیین شرایط بهینه در تصفیهی پساب حاوی مواد لبنی بهروش افزایش زیست شناختی

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، زمستان 1387، صفحه 53-58

ویدا مقصودی؛ سهیلا یغمایی


54. شبیه‌سازی خشک‌کردن پاششی پودر شوینده

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، زمستان 1387، صفحه 41-47

منصور کلباسی؛ مهدی محمدی


55. معرفی کتاب

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، زمستان 1387، صفحه 71-72


56. مدل‌سازی حلالیت گاز CO2 در مخلوط حلال‌های آمین‌دار

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، زمستان 1387، صفحه 33-39

حسن پهلوان زاده؛ حسن محسنی


59. سنتز، کاتالیزور، ساخت و مدل‌سازی واکنشگرهای بسترسیال به‌منظور اکسایش متانول به فرمالدئید

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، زمستان 1387، صفحه 3-8

جمشید خورشیدی مال احمدی؛ منصور کلباسی؛ مرتضی سهرابی؛ فاطمه ذهیری بشمن؛ سید سیامک اشرف تالش


60. تعیین منحنی‌های ایزوترم جذب رطوبت و حرارت خالص ایزواستریک جذب آرد گندم

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، زمستان 1387، صفحه 13-19

علیرضا رحیمی؛ حسن پهلوان زاده


61. شناسنامه و فهرست علمی مقالات شماره 41

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، زمستان 1387، صفحه 1-2


62. چکیده انگلیسی مقالات

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، زمستان 1387، صفحه 75-78


63. تفاله چغندرقند، بررسی و خشک کردن

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، زمستان 1387، صفحه 9-12

ایران عالم زاده؛ سرا... گالشی؛ محمد حسینی؛ نورمحمد تربتی نژاد


64. بررسی شرایط بهینه غنی‌سازی فروکتوز از ضایعات خرما به‌ روش آنزیمی

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، زمستان 1387، صفحه 29-32

اخترالملوک کاظمی ویسری؛ جمشید کشفی


65. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 24، شماره 44، پاییز 1387، صفحه 1-2


66. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 24، شماره 44، پاییز 1387، صفحه 137-142


67. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 24، شماره 44، پاییز 1387، صفحه 142-142


68. شناسنامه علمی و فهرست مقالات شماره 42

دوره 24، شماره 42، تابستان 1387، صفحه 1-2


69. چکیده انگلیسی مقالات

دوره 24، شماره 42، تابستان 1387، صفحه 113-118


70. فهرست انگلیسی مقالات

دوره 24، شماره 42، تابستان 1387، صفحه 118-118


71. فایل تمامی مقالات شماره 42

دوره 24، شماره 42، تابستان 1387، صفحه 1-118


72. تعیین ضریب اصلاح اثرات مقیاس در آزمایش مقاومت مدل شناور

دوره 23، شماره 40.2، زمستان 1386، صفحه 171-176

مجید کریمی راد؛ مهدی عسگری؛ محمدسعید سیف


73. تسخیر دقیق موج ضربه‌یی با انتخاب لزجت مصنوعی مناسب

دوره 23، شماره 40.2، زمستان 1386، صفحه 177-186

حمیدرضا انبارلویی؛ کیومرث مظاهری؛ سعید برجی


74. توسعه‌ی روشی جدید برای طراحی سامانه‌های کنترل تطبیقی پیش‌فاز ـ پس‌فاز

دوره 23، شماره 40.2، زمستان 1386، صفحه 137-142

امیر نصیرهرند؛ حسن کریمی


75. محاسبه‌ی ضرایب هیدرودینامیکی مقاطع دوبعدی بدنه‌ی کشتی

دوره 23، شماره 40.2، زمستان 1386، صفحه 163-170

داود تحویلدارزاده؛ محمدسعید سیف