کلیدواژه‌ها = --
تعداد مقالات: 34
1. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 129-136


3. چکیده انگلیسی مقالات

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تابستان 1386، صفحه 132-136


4. کنترل پرواز تطبیقی غیرخطی با استفاده از گام به عقب و شبکه عصبی

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تابستان 1386، صفحه 51-58

سیدحسین ساداتی؛ محمدباقر منهاج؛ مهدی سبزه‌پرور


5. ارائه‌ی روشی جدید در مدل کردن اثرات دینامیکی میدان مغناطیس بر مواد فرومغناطیس، با روش اجزاو محدود

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تابستان 1386، صفحه 43-50

اسماعیل فلاح چولابی؛ جواد شکرالهی مغانی


6. آشکار سازی گازهای قابل اشتعال توسط حسگر‌ مقاومتی اکسید قلع ساخته شده به روش تبخیر با باریکه‌ی الکترونی

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تابستان 1386، صفحه 21-29

سید محسن حسینی گلگو؛ فرامرز حسین بابایی؛ رضا افضل‌زاده


7. معماری امنیتی سیستم تلفن همران نسل دوم (GSM) و آسیب‌پذیری آن

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تابستان 1386، صفحه 31-41

محسن بهداری؛ محمود سلماسی‌زاده؛ جواد مهاجری


8. استخراج مکان حسگر‌ها در آرایه‌های با قدرت تفکیک زیاد به کمک حد کرامر - راو

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تابستان 1386، صفحه 11-19

محمد عسگری


9. کاربرد روش اجزاء محدود بسط یافته در مدل‌سازی ترک چسبنده

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، بهار 1386، صفحه 21-27

محمد تقی کاظمی؛ علیرضا فرقانی؛ امیر رضا خویی


10. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 97-100


11. نقش پیر‌سازی مصنوعی بر خواص مکانیکی و ریز‌ساختار آلیاژ آلومینیم 319

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 3-10

سعید شبستری؛ مهرشاد صنمی


12. بهینه‌سازی هندسه‌ی سکوی پایه‌کششی با استفاده از الگوریتم ژنتیک براساس کمینه‌سازی زمان غیر کاری در شرایط موج منظم دریا

دوره 21، شماره 31، پاییز 1384، صفحه 47-56

محمدسعید سیف؛ محمدرضا تابش‌پور؛ علی اکبر گل‌افشانی؛ مسعود حیات داودی


15. قابلیت‌های نرم‌افزار SharifSAN در ارزیابی کارایی سیستم‌های رایانه‌یی و مشخصات طراحی و پیاده‌سازی آن

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز 1382، صفحه 29-41

محمد عبداللهی ازگمی؛ علی موقر رحیم آبادی


16. معرفی کتاب

دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، بهار 1379، صفحه 99-102


19. ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت؛ مطالعه‌ی موردی تجربه‌ی دانشگاه شیراز

دوره 15، 17- ویژه‌نامه، پاییز 1378، صفحه 41-50

محمود مصطفوی؛ خسرو جعفر‌پور


20. تحصیلات تکمیلی در ایران: تنگناها و راهکار‌ها

دوره 15، 16- ویژه نامه، بهار 1378، صفحه 20-24

ابوالحسن وفائی


21. بازنگری در ساختار برنامه‌ریزی آموزشی در آموزش عالی

دوره 15، 16- ویژه نامه، بهار 1378، صفحه 10-19

محمود ابوالقاسمی؛ جعفر کیوانی؛ فریدون رحیم‌زاده


22. خبرها

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار 1377، صفحه 66-69


23. طرح جامع کنترل آلودگی هوای تهران بزرگ

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار 1377، صفحه 24-30

پیمانه هسته‌ای


25. تاثیر انرژی بر محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران(2)، فروردین 1373، صفحه 42-49

رامش زروانی