کلیدواژه‌ها = --
تعداد مقالات: 34
چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، آبان 1386، صفحه 129-136


آشکار سازی گازهای قابل اشتعال توسط حسگر‌ مقاومتی اکسید قلع ساخته شده به روش تبخیر با باریکه‌ی الکترونی

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 21-29

سید محسن حسینی گلگو؛ فرامرز حسین بابایی؛ رضا افضل‌زاده


معماری امنیتی سیستم تلفن همران نسل دوم (GSM) و آسیب‌پذیری آن

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 31-41

محسن بهداری؛ محمود سلماسی‌زاده؛ جواد مهاجری


ارائه‌ی روشی جدید در مدل کردن اثرات دینامیکی میدان مغناطیس بر مواد فرومغناطیس، با روش اجزاو محدود

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 43-50

اسماعیل فلاح چولابی؛ جواد شکرالهی مغانی


کنترل پرواز تطبیقی غیرخطی با استفاده از گام به عقب و شبکه عصبی

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 51-58

سیدحسین ساداتی؛ محمدباقر منهاج؛ مهدی سبزه‌پرور


چکیده انگلیسی مقالات

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 132-136


کاربرد روش اجزاء محدود بسط یافته در مدل‌سازی ترک چسبنده

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 21-27

محمد تقی کاظمی؛ علیرضا فرقانی؛ امیر رضا خویی


نقش پیر‌سازی مصنوعی بر خواص مکانیکی و ریز‌ساختار آلیاژ آلومینیم 319

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 3-10

سعید شبستری؛ مهرشاد صنمی


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 97-100


بهینه‌سازی هندسه‌ی سکوی پایه‌کششی با استفاده از الگوریتم ژنتیک براساس کمینه‌سازی زمان غیر کاری در شرایط موج منظم دریا

دوره 21، شماره 31، مهر 1384، صفحه 47-56

محمدسعید سیف؛ محمدرضا تابش‌پور؛ علی اکبر گل‌افشانی؛ مسعود حیات داودی


قابلیت‌های نرم‌افزار SharifSAN در ارزیابی کارایی سیستم‌های رایانه‌یی و مشخصات طراحی و پیاده‌سازی آن

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، مهر 1382، صفحه 29-41

محمد عبداللهی ازگمی؛ علی موقر رحیم آبادی


معرفی کتاب

دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، فروردین 1379، صفحه 99-102


ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت؛ مطالعه‌ی موردی تجربه‌ی دانشگاه شیراز

دوره 15، 17- ویژه‌نامه، مهر 1378، صفحه 41-50

محمود مصطفوی؛ خسرو جعفر‌پور


بازنگری در ساختار برنامه‌ریزی آموزشی در آموزش عالی

دوره 15، 16- ویژه نامه، فروردین 1378، صفحه 10-19

محمود ابوالقاسمی؛ جعفر کیوانی؛ فریدون رحیم‌زاده


تحصیلات تکمیلی در ایران: تنگناها و راهکار‌ها

دوره 15، 16- ویژه نامه، فروردین 1378، صفحه 20-24

ابوالحسن وفائی


طرح جامع کنترل آلودگی هوای تهران بزرگ

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، فروردین 1377، صفحه 24-30

پیمانه هسته‌ای


خبرها

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، فروردین 1377، صفحه 66-69