تعداد مقالات: 988
851. طراحی و ساخت سامانه حلقه بسته ی مکانیکی آزمون گیربکس و بررسی توان اتلافی این نوع سامانه‌ها

دوره 34.3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 137-149

10.24200/j40.2018.6401

شادان مظفری؛ مهدی رضا زاده محمدی؛ سمیه دولتخواه تکلو؛ محسن مردانی


852. عملکرد فوم های صلب پلی یورتان در کاهش خسارات سازه یی ناشی از برخورد پرتابه

دوره 34.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 133-140

10.24200/j40.2018.6420

سیدمحمدحسین اندامی؛ حمید توپچی نژاد


853. شبیه‌سازی اثر مشخصه‌های نسبت چگالی و نسبت لزجت در دینامیک سقوط قطره‌ی کروی تراکم‌ناپذیر

دوره 33.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 141-147

10.24200/j40.2018.10626.1345

مهدی محمودی؛ رویا شادمانی؛ محمود ابراهیمی


854. شناسنامه و فهرست انگلیسی مقالات شماره 41

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، زمستان 1387، صفحه 78-78


855. چکیده انگلیسی مقالات

دوره 23، شماره 40.2، زمستان 1386، صفحه 169-200


856. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تابستان 1384، صفحه 96-96


857. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 21، شماره 29، بهار 1384، صفحه 88-88


858. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار 1381، صفحه 84-84


859. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 15، 17- ویژه‌نامه، پاییز 1378، صفحه 86-86


861. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 3-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 118-118


862. معرفی کتاب

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، زمستان 1380، صفحه 92-93


863. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 18، شماره 21، بهار 1381، صفحه 84-81


866. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز 1382، صفحه 136-140


867. معرفی کتاب

دوره 20، شماره 26، بهار 1383، صفحه 102-105


869. محاسبات مهندسی نفت با پارامتر‌های فازی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 101-106

حمید رضا خاتمی؛ محمد رنجبر؛ مهین شفیعی


870. معرفی کتاب

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تابستان 1386، صفحه 127-129


871. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، بهار 1386، صفحه 124-128


872. معرفی کتاب

دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، بهار 1379، صفحه 99-102


873. مروری برکنگره ملی مهندسی شیمی ایران "تجربه چهارم"

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار 1377، صفحه 70-72


874. خلاصه مقالات به انگلیسی

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 94-91


875. معرفی کتاب

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 70-72