نویسنده = افشین بنازاده
تعداد مقالات: 7
پیش‌بینی روند زوال و عمر مفید باقی‌مانده یاتاقان غلتشی با کمک شبکه عصبی بازگشتی حافظه طولانی کوتاه-مدت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j40.2022.58619.1610

مهدی بهزاد؛ سید علی حسین لی؛ حسام الدین ارغند؛ افشین بنازاده


کنترل تکرار آموز به منظور افزایش دقت انجام مانورهای تکراری در ربات‌های هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j40.2022.58948.1618

افشین بنازاده؛ حسین سعادت منش


مطالعه‌ی عددی و تجربی بال ترکیبی با شبکه‌ای از بالک‌ها در جریان‌های رینولدز پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j40.2022.59894.1631

افشین بنازاده؛ مهیار صادقی


شناسایی دینامیکی یک وسیله‌ی زیرسطحی در حرکت صفحه‌یی با استفاده از روش پاسخ فرکانسی

دوره 32.3، شماره 2، آذر 1395، صفحه 29-39

افشین بناءزاده؛ محمدسعید سیف؛ محمدجواد خدائی


شناسایی حوزه‌ی فرکانس یک سازوکار سروویی در حضور اصطکاک و لقی

دوره 3-30، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 31-40

مهدی نیکوسخن لامع؛ افشین بنازاده