تعداد مقالات: 1057

مروری بر "ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت" و ارایه یک پیشنهاد برای بهبود این ارتباط

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، دی 1375، صفحه 3-8

سیدمحمد معطرحسینی


نقش آموزش عالی دولتی در ایران

دوره 11، شماره 11، مهر 1374، صفحه 3-12

علی اکبر صالحی؛ محمدباقر غفرانی


اولویت‌های تحقیقات انرژی در کشور

دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، آذر 1372، صفحه 3-11


اثر اتصال به روش فاز مایع‌گذار بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن 304

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، آبان 1386، صفحه 5-9

هیمن نیکدین؛ علی اکبر اکرامی


جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی انتقال تکنولوژی

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 5-10

محمد طبیبیان


بررسی آلودگی آلی آب‌های زیرزمینی شهر تهران

دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، مهر 1388، صفحه 9-14

زهرا تویسرکانی؛ جلال الدین شایگان؛ علیرضا صادقی


تفاله چغندرقند، بررسی و خشک کردن

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، اسفند 1387، صفحه 9-12

ایران عالم زاده؛ سرا... گالشی؛ محمد حسینی؛ نورمحمد تربتی نژاد


بهبود توزیع فشار منقبض‌کننده برای کاهش آشفتگی تونل باد

دوره 3-26، شماره 1، مرداد 1389، صفحه 11-19

محمدرضا سلطانی؛ کاوه قربانیان؛ محسن میرزایی؛ مجتبی دهقان منشادی


بررسی عملکرد ترموسیفون با استفاده از روش سرعت سنجی تصویر ذرات

دوره 32.3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 11-20

پدرام حنفی زاده؛ محمدرضا مؤمنی فر؛ مجید بستان خواه؛ محمدحسن سعیدی


شرایط پیرسازی و هندسی قطعه: رفتار شکست ورق A‌l2024-T8 تحت کشش

دوره 36.3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 11-18

10.24200/j40.2019.51936.1483

کیاندخت پاکروان؛ عسل حسینی منزه


بررسی میزان تمایل به پرداخت قیمت بنزین

دوره 24، شماره 44، مهر 1387، صفحه 13-20

پوریا علیمردانی؛ محمد کرمانشاه


بررسی تأثیر بازگشت گازهای خروجی به داخل محفظه‌ی احتراق بر عملکرد موتور اشتعال تراکمی سوخت همگن

دوره 32.3، شماره 2، آذر 1395، صفحه 13-19

مهدی طالعی؛ صمد جعفرمدار؛ شهرام خلیل آریا؛ مهدی منصوری