تعداد مقالات: 1057

گذشته و آینده تحصیلات تکمیلی در ایران (1)

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، دی 1376، صفحه 3-23

علی اکبر صالحی؛ جعفر کیوانی


ارائه‌ی یک مدل محاسباتی برای مدل‌سازی حرارتی اتاقک خودرو

دوره 21، شماره 29، فروردین 1384، صفحه 7-12

محمدحسن سعیدی؛ رامین کوهی کمالی؛ احمدرضا فقیه خراسانی


کمبود‌های حاکم بر نظام آموزش و پژوهش

دوره 8، شماره 1، خرداد 1371، صفحه 8-10

مهدی محقق


اثر مجاورت به سطح آب برخواص آیرودینامیکی یک بالواره

دوره 18، شماره 21، فروردین 1381، صفحه 9-17

منوچهر راد؛ فرازد جعفر کاظمی


بهبود فرمان‌پذیری خودرو با استفاده از کنترل بهینه‌ی گشتاور ترمز

دوره 18، شماره 22، مهر 1381، صفحه 10-16

بهزاد صمدی؛ سیدکمال‌الدین نیکروش


میدان تنش در نزدیکی لبه ی آزاد لایه‌های چند سازه‌ی متقارن

دوره 20، شماره 26، فروردین 1383، صفحه 10-18

مسعود طهانی؛ اصغر نثیر


دورنمای توسعه بخش انرژی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، شهریور 1373، صفحه 10-29

یدالله سبوحی


طراحی کنترل‌کنندهی تکه‌تکه‌ی H برای سیستم‌های تکه‌یی مستوی

دوره 25، شماره 52، اسفند 1388، صفحه 11-19

بهروز مولائی؛ محمد موبد


مطالعه‌ی اثر برخی از عناصر آلیاژی برمقاومت خوردگی آلیاژ های مغناطیسی Nd-Fe-B تف جوشی شده

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، آبان 1386، صفحه 11-17

علی دادو؛ سیدحمیدرضا مداح حسینی


تنش‌های باقی مانده از جوشکاری بر مبنای انجماد حوضچه‌ی مذاب متحرک

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 11-16

سید عبدالعظیم امیر شاه کرمی؛ محمود حسن‌پور متی کلایی


مطالعات انرژی در ایران

دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، آذر 1372، صفحه 11-21

یدالله سبوحی


نقش مدیریت در انتقال تکنولوژی

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 11-18

علینقی مشایخی


جایگاه دانشگاه و صنعت

دوره 8، شماره 2، شهریور 1371، صفحه 11-14


تعیین منحنی‌های ایزوترم جذب رطوبت و حرارت خالص ایزواستریک جذب آرد گندم

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، اسفند 1387، صفحه 13-19

علیرضا رحیمی؛ حسن پهلوان زاده


طرح و تحلیل الگوریتم‌های جدید برای حل برخی دستگاه ها و برنامه‌ریزی خطی روی فضا‌های حقیقی و صحیح

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، مهر 1382، صفحه 13-20

نظام‌الدین مهدوی امیری؛ مجید ادیب؛ حمید اسمعیلی


بررسی اثر سرعت وزش باد برتبخیر از سطح مخزن چاه نیمه سیستان به روش دالتونی

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 13-20

پیمان دانش‌کارآراسته؛ مسعود تجرشی؛ مجید میرلطیفی


افزایش کارایی انتقال تکنولوژی

دوره 12، شماره 12، فروردین 1375، صفحه 13-25

ابوالحسن وفایی


سازماندهی مطالعات انرژی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران(2)، فروردین 1373، صفحه 13-20

یدالله سبوحی