نویسنده = سیدحسین ساداتی
طراحی قانون هدایت مقاوم سه‌بعدی ربات پرنده به روش فازی - مد لغزشی

دوره 33.3، شماره 2، آذر 1396، صفحه 13-25

10.24200/j40.2018.10518.1297

ابراهیم صادقی؛ جلال کریمی؛ سیدحسین ساداتی


طراحی سیستم‌ کنترل موشک به روش وارون دینامیک و شبکه‌ی عصبی

دوره 30.3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 3-10

حسین ترابی دلشاد؛ سیدحسین ساداتی؛ بهرام سلطان محمد


کنترل پرواز تطبیقی غیرخطی با استفاده از گام به عقب و شبکه عصبی

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 51-58

سیدحسین ساداتی؛ محمدباقر منهاج؛ مهدی سبزه‌پرور