مجله ی علمی «شریف» توسط مؤسسه انتشاراتی اسپیرینگر آنلاین شد

مجله ی علمی «شریف» توسط مؤسسه انتشاراتی اسپیرینگر آنلاین شد

مجله ی علمی «شریف» به عنوان اولین مجله ی فارسی از ابتدای سال 2012 میلادی توسط  مؤسسه انتشاراتی اسپرینگر(Springer)آلمان، در یک بازه زمانی، برخط (آنلاین)شد و در اختیار استادان و پژوهشگران ایرانـی و  فارسی زبانان سراسر دنیا قرار گرفت.