اخبار و اعلانات

DOI

اختصاص  (Digital Object Identifier (DOI قابل توجه نویسندگان محترم، برای تمام مقالات پذیرفته شده در مجله مهندسی مکانیک شریف، کد DOI تخصیص می یابد. 

مطالعه بیشتر

مجله ی علمی «شریف» توسط مؤسسه انتشاراتی اسپیرینگر آنلاین شد

مجله ی علمی «شریف» به عنوان اولین مجله ی فارسی از ابتدای سال 2012 میلادی توسط  مؤسسه انتشاراتی اسپرینگر(Springer)آلمان، در یک بازه زمانی، برخط (آنلاین)شد و در اختیار استادان و پژوهشگران ایرانـی و  فارسی زبانان سراسر دنیا قرار گرفت.  

مطالعه بیشتر