داوران

فرایند داوری

 پس از دریافت مقاله و انجام بررسی های اولیه و تطابق مقاله دریافتی با ضوابط و چهارچوب مورد نظر مجله، مقاله در فرآیند بررسی محتوایی و علمی قرار می گیرد.

-  با توجه به محتوای مقاله و زمینه تخصصی آن، طبق نظر سردبیر / سردبیر تخصصی مجله، از استادان و متخصصان ذیربط داخلی و خارجی کشور، داوران انتخاب می شوند.

-  نقش داوران، همکاری با سردبیر و اعضای هیأت تحریریه در بررسی محتوایی و علمی و ارتقاء کیفی مقـالات با ارائه ی نظرات مستدل علمی است.

-  داور منتخب بعد از بررسی مقالـه، آمادگی خود را در مورد پذیرش یا عدم پـذیرش داوری مقاله (به دلیل همسـو نبودن حوزه تخصصـی، کمبـود وقـت یا ...) به صورت برخط (آنلاین) اعلام می کند.

- در صورت عدم پذیرش داوری، از ایشان انتظار می رود مجله را در انتخاب داور مناسب یاری کند.

- در صورت پذیرش بررسی مقاله، داور نظرات تخصصی و اصلاحی خود را براساس مستندات علمی و به دور از اعمال نظر شخصی و سلیقه یی انجام داده و نتیجه را در مهلت مقرر به دفتر مجله منعکس می نماید.

- رعایت امانت و حفظ اطلاعات مقالات از سوی داوران لازم و ضروری است، و از آنجایی که این مرحله به صورت محرمانه انجام می شود هرگونه تماس با نویسندگان مقالات و ارائه نظرات فقط از طریق دفتر مجله انجام می شود.

برای مطالعه راهنمای داوران کلیک نمایید.

 

در راستای ارتقا و استانداردسازی فعالیتها و سوابق داوری نشریه مهندسی مکانیک شریف خواهشمند است لینک صفحه پابلونز خود را برای مدیر نشریه ارسال نمایید. در صورتی که در این پایگاه عضو نیستید لطفا از طریق لینک زیر در پایگاه ثبت نام نموده و آدرس (URL) پروفایل خود در این پایگاه را ارسال نمایید.

 

لینک ثبت نام در پابلونز(WOS)

ضمناً از شما داور گرامی درخواست می شود که ایمیل تکمیل داوری را که پس از انجام داوری برای شما ارسال می شود، به ایمیل  reviews@webofscience.com   فوروارد نمایید. قابل ذکر است که سوابق داوری های پیشین خود را نیز می توانید از طریق ایمیل مذکور در پایگاه پابلونز ثبت نمایید.

 

لیست داوران نشریه در سال 1401 (به ترتیب حروف الفبا)

 

نام و نام خانوادگی 

وابستگی سازمانی

لینک پاپلونز

عباس ابراهیمی

مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی شریف

Publons

محمدتقی احمدیان

مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف

Publons

ابراهیم افشاری

مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان

Publons

محمود چهارطاقی

مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شاهرود

Publons

حمیدرضا حیدری

مهندسی مکانیک – دانشگاه ملایر

Publons

علیرضا داوری

مکانیک و هوافضا – دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات

Publons

 عباس روحانی  بسطامی

مهندسی مکانیک و انرژی – دانشگاه شهید بهشتی

Publons

رامین روشندل

مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف

Publons

سیداسماعیل رضوی

دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه تبریز

Publons

 اسلام رنجبر

مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Publons

حسن ساقی

مهندسی عمران – دانشگاه حکیم سبزواری

Publons

مهدی سبزه پرور

مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Publons

محمدحسن سعیدی

مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف

Publons

میثم سعیدی

مهندسی مکانیک – دانشگاه رازی کرمانشاه

Publons

علیرضا شوشتری

مهندسی مکانیک – دانشگاه بوعلی سینا

Publons

مرتضی طایفی

مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

Publons

فمیدا فلاح رجب زاده

مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف

Publons

نعمت اله فولادی

پژوهشکده حمل و نقل فضایی -  پژوهشگاه فضایی ایران

Publons

ناصر کردانی

مهندسی مکانیک- دانشگاه مازندران

Publons

سعید کریمیان علی‌آبادی

مهندسی مکانیک – دانشگاه تربیت مدرس

Publons

محمدجواد مغربی

مهندسی مکانیک – دانشگاه فردوسی مشهد

Publons

محمود مانی

مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Publons

محمد مجدم

مهندسی مکانیک و انرژی – دانشگاه شهید بهشتی

Publons

حامد مرادی

مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف

Publons

محمود مهرگان

مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شاهرود

Publons

مهدی مجاهدی

دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

Publons

سیدباقر ملائک

مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی شریف

Publons

آرش میرعبداله لواسانی

مهندسی مکانیک – دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

Publons

علیرضا نوین زاده

مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

Publons

نگار نباتیان

مهندسی مکانیک و انرژی – دانشگاه شهید بهشتی

Publons

روح اله نوری

مهندسی عمران و محیط زیست - دانشگاه تهران

Publons

محمدرضا واعظی

پژوهشگاه مواد و انرژی

Publons

محمد وجدی

مهندسی مکانیک و انرژی – دانشگاه محقق اردبیلی

Publons

بهمن وحیدی

مهندسی مکانیک – دانشگاه تهران

Publons

میریوسف هاشمی

مهندسی مکانیک – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

Publons