اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 137
تعداد پذیرش 62
تعداد عدم پذیرش 47

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 51
تعداد مشاهده مقاله 9688
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3052
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 94 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 159 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 250 روز
درصد پذیرش 45 %