اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 156
تعداد پذیرش 71
تعداد عدم پذیرش 65

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 66
تعداد مشاهده مقاله 67909
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6971
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 92 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 157 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 256 روز
درصد پذیرش 46 %