اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 136
تعداد پذیرش 61
تعداد عدم پذیرش 47

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 48
تعداد مشاهده مقاله 9556
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3014
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 94 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 159 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 243 روز
درصد پذیرش 45 %