اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 165
تعداد پذیرش 74
تعداد عدم پذیرش 69

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 69
تعداد مشاهده مقاله 70868
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9957
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 92 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 156 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 254 روز
درصد پذیرش 45 %