نویسنده = علی نعمتی
تأثیر افزودنی‌های اکسید لانتانیم و نئودیم بر ریزساختار و خواص الکتریکی سرامیک‌های PZT

دوره 25، شماره 47، فروردین 1388، صفحه 13-17

شهاب خامنه اصل؛ علی نعمتی؛ کاظم پورآذرنگ


بررسی تأثیر دمای عملیات هیدرونرمال بر ترکیب شیمیایی، مورفولوژی و پایداری حرارتیِ نانوذراتِ هیدروکسی آپاتیتِ سنتزشده در حضور عامل فعال سطحی

دوره 25، شماره 47، فروردین 1388، صفحه 69-75

مهرناز سالاریان؛ مهران صولتی هشجین؛ سیده سارا شفیعی؛ علی نعمتی؛ رضا سالاریان