نویسنده = غلامحسین فرهی
بررسی تجربی و عددی تأثیر فرایند ساچمه‌زنی شدید بر افزایش عمر خستگی آلومینیوم ۳۵۶A

دوره 33.3، شماره 2، آذر 1396، صفحه 133-140

10.24200/j40.2018.10630.1347

امیرحسین محمودی؛ مجید نیکنام؛ غلامحسین فرهی؛ علی قاسمی؛ رحمن سیفی


بررسی کاهش سختی سطحی موضعی و آزادسازی تنش داخلی فولاد روتور

دوره 27.3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 77-83

رضا جاهدی؛ غلامحسین فرهی؛ اسماعیل پورسعیدی


اثرتنش‌های پسماند بر رفتار خستگی قطعات دوار

دوره 25، شماره 51.2، اسفند 1388، صفحه 77-83

عباس عصمتی؛ غلامحسین فرهی؛ محمد صدیقی