نویسنده = مهران میرشمس
طراحی مفهومی حامل فضایی سوخت مایع برمبنای قابلیت اطمینان R‌L‌V‌C‌D

دوره 30.3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 19-30

مهران میرشمس؛ حسن ناصح؛ امیرمهدی اخلاقی؛ سعید ایرانی