کلیدواژه‌ها = ناهمسانگردی
بررسی اثر شدت بافت بر نمودار حد شکل دهی میکرولوله‌های منیزیمی مورد استفاده در استنت‌ها با استفاده از شبیه‌سازی المان محدود کریستال پلاستیسیته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j40.2023.63013.1695

احمد عاصم پور؛ مهدی رئیسی؛ امین میرزاخانی نافچی


تحلیل عددی و تجربی اثر ناهمسانگردی و سه‌محوره ی تنش بر کرنش شکست

دوره 39.3، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 27-34

10.24200/j40.2022.60103.1635

پارمیدا عابدینی منش؛ فراز حضی نیا؛ مهدی گنجیانی