کلیدواژه‌ها = جریان دوفازی
مطالعه ‏ی تجربی فرکانس حباب‏های تیلور در جریان دوفازی گاز-مایع در داخل یک زانویی بزرگ

دوره 31.3، شماره 2، آذر 1394، صفحه 79-88

محمدرضا انصاری؛ بابک حبیب پور؛ ابراهیم سلیمی؛ پویان ادیبی


شبیه‌سازی ترکیبی جریان در مخازن نفتی با استفاده از یک روش تقریب مرکزی با دقت بالا

دوره 27.3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 37-46

عرفان حقیقی؛ مهرداد تقی زاده منظری؛ سیامک کاظم زاده حنانی؛ حمید نادران طحان